Espen Thompson

Espen Thompson har 9 års erfaring fra videregående skole som lærer, avdelingsleder og rektor. Han har flere års erfaring fra privat sektor som seniorkonsulent i det lokale teknologiselskapet INOSA AS. Han er godt kjent med oppgaver knyttet til drift og utvikling i både privat og offentleg sektor gjennom rolle som leder, medarbeider, folkevalgt, styreleder og styremedlem.

Espen har pedagogisk utdanning med variert faglig fordypning. Han er utdannet allmennlærer, cand. philol med hovedfag i moderne historie og Master of Management med fordypning i ledelse.

Espen lager foredrag som handler om forbedring, utvikling og samarbeid i vid forstand. Med inspirasjon frå LEAN-tenkning, systemtenkning, organisasjonsteori, pedagogikk, psykologi og historie blir deltakerne utfordret til å tenke annerledes om verdier, atferd, beslutninger og oppgaveløsning.

Foredrag på enten 1 eller 2 timer.