Kåre Bjarte Bjelland

Kåre Bjarte Bjelland er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen med tilleggsutdanning fra universitetene i Bergen og Oslo og har mer enn 25 års erfaring fra industrien. Etter fire år i Statoil, flyttet Kåre Bjarte «heim til Sauda» for å begynne som økonomisjef på smelteverket. Senere har han hatt ulike stillinger i Elkem og Eramet Norway, blant annet som verksdirektør i Sauda fra 2010 – 2015. Han er nå strategidirektør i Eramet Norway, som i tillegg til smelteverket i Sauda omfatter mangansmelteverkene i Porsgrunn og Kvinesdal. I perioden 2001-2010 jobbet Kåre Bjarte som selvstendig konsulent og var involvert i en rekke utviklingsprosjekter både i privat og offentlig sektor i regionen.

Kåre Bjarte kan holde foredrag og mini-seminarer innenfor ulike områder, som for eksempel strategiarbeid, organisasjonsutvikling og innovasjon/nyskaping. Han har også holdt foredrag for oljeindustrien om omstilling, basert på smelteverket i Saudas 100-årige historie.